• 22 maja 2022

Prawie każdy z nas miał do czynienia ze skręceniem kostki. Po przeczytaniu tego blogpostu, będziesz wiedział o najnowszych wytycznych.

Czynniki predysponujące

'Przewidzenie' kto się zrani jest praktycznie niemożliwe; chociaż na poziomie grupy widzimy, że niektóre czynniki dość często powracają:

  • ograniczone zgięcie grzbietowe
  • obniżona propriocepcja
  • przedsezonowe braki w kontroli postawy ciała
  • sporty: koszykówka, siatkówka, piłka nożna na naturalnej trawie

Diagnoza

Przed zdiagnozowaniem urazu stawu skokowego jako skręcenia, należy wykluczyć możliwe złamania, stosując zasady Ottawa ankle rules.

Ten prosty algorytm kliniczny może określić, kto potrzebuje prześwietlenia. Jeśli ktoś ma złamanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent będzie miał pozytywny wynik testu Ottawa.

W przypadkach, gdy obecny jest krwiak, któremu towarzyszy ból przy palpacji wokół dalszej nasady kości strzałkowej i/lub dodatni wynik testu szufladkowego przedniego, prawdopodobnie doszło do zerwania więzadeł pobocznych stawu skokowego. Aby zoptymalizować test szufladkowy, należy odczekać 4 do 5 dni po urazie.

Leczenie

Prosty odpoczynek, lód, ucisk i uniesienie (RICE) - prawda?

Nie ma dowodów na to, że samo RICE, lód czy ucisk mają jakikolwiek pozytywny wpływ na ból, obrzęk i funkcjonowanie. Pacjenci mogą stosować leki z grupy NLPZ w celu złagodzenia bólu, chociaż mogą one ograniczyć naturalny proces gojenia, ponieważ stan zapalny jest niezbędnym elementem.

Unieruchomienie w gipsie daje gorsze wyniki w porównaniu z funkcjonalnym wsparciem i strategiami ćwiczeń. Jeśli gips jest stosowany w przypadku bólu i obrzęku, jego stosowanie powinno być ograniczone do 10 dni.

Chcesz poznać technikę tapingu w przypadku skręcenia kostki? Obejrzyj poniższy film.

Niezdolność do skakania i lądowania po 2 tygodniach od pierwszego skręcenia kostki bocznej jest czynnikiem prognostycznym dla przewlekłej niestabilności stawu skokowego, dlatego należy zwracać uwagę na takich pacjentów.

Ćwiczenia mogą zmniejszyć częstość występowania nawracających zwichnięć kostki bocznej, jak również częstość występowania niestabilności. Co więcej, terapia ćwiczeniami wiąże się z szybszym czasem powrotu do zdrowia i lepszymi wynikami.

Nic dziwnego, że terapie takie jak ultradźwięki, terapia krótkofalowa, laseroterapia i elektroterapia nie mają wartości.

Top