• 22 maja 2022

W naszej praktyce spotykamy się z wieloma przypadkami całkowitej wymiany stawu kolanowego. Niezwykle istotna jest znajomość najnowszych wytycznych.

Jette i wsp. opublikowali nowe wytyczne postępowania w 2020 roku. W tym wpisie omówione zostaną umiarkowane i silne zalecenia pooperacyjne oparte na aktualnych dowodach.

Główne zalecenia

Pierwsze zalecenie dotyczy lodu. Lód jest zalecany do leczenia bólu, a fizykoterapeuci są zachęcani do edukowania pacjentów w zakresie jego stosowania.

Drugie zalecenie mówi, że fizykoterapeuci powinni włączyć trening kontroli motorycznej. Przykładem mogą być ćwiczenia równowagi, chodzenia i symetrii ruchu. Poprawi to równowagę, funkcję chodzenia, a także usprawni czynności i uczestnictwo w życiu codziennym.

Trzecie stwierdzenie może niektórych zaskoczyć, ale nerwowo-mięśniowa stymulacja elektryczna (NMES) jest zalecana w celu poprawy kilku czynników, w tym siły mięśnia czworogłowego.

Czwarte stwierdzenie nakazuje fizykoterapeutom projektowanie, wdrażanie, uczenie i rozwijanie treningu siłowego o wysokiej intensywności u pacjentów po całkowitej wymianie stawu kolanowego już od 7 dnia po operacji w celu poprawy funkcji, siły i ROM. Progresja powinna być oparta na unikaniu nadmiernego obrzęku, bólu lub długotrwałej bolesności po interwencji.

Autorzy zalecają uwzględnienie kilku czynników, które mogą wpływać na rokowanie. Do czynników negatywnych należą: wysoki BMI, depresja i choroby współistniejące. Co ciekawe, cukrzyca nie miała wpływu na wyniki leczenia.

Wreszcie, my jako fizykoterapeuci powinniśmy szybko zacząć leczyć tych pacjentów. Aktualna literatura dostarcza mocnych argumentów za tym, aby rozpocząć leczenie już 24 godziny po operacji w celu zmniejszenia bólu, zwiększenia funkcjonalności i skrócenia czasu pobytu w szpitalu.

Top